По-важни реализирани проекти:

Обект Държава Година Главен изпълнител Клиент Описание Снимки
п/ст. "Овендо" Габон, Африка 2013* Inter Electric Telemenia Пуско-наладъчни работи на разширение на ОРУ 90kV с 3 извода (в изпълнение)  
Газова електроцентрала “Аленакири” 80MW Габон, Африка 2012-2013* Inter Electric Telemenia Пуско-наладъчни работи на п/ст. 13,8/90kV, 2x40MW и релейни защити (Alstom relays) (в изпълнение)  
п/ст. "Младост" 110/20kV, 2x40MVA България 2013* Electriccity Ltd. CEZ България Рехабилитация на ОРУ 110kV, ЗРУ 20 kV и уредби СН - проект вторична комутация (в изпълнение)  
п/ст. "Маяк" 110kV България 2012-2013* EFACEC НЕК АД Пълно проектиране на нова подстанция (в изпълнение)  
п/ст. "Каварна" 110/20kV, 3x40MVA България 2012* EFACEC НЕК АД Рехабилитация на ОРУ 110kV, ново ЕКРУ 20 kV и уредби СН - пълно проектиране  
п/ст. "Любимец" 110/20kV България 2012 Старт Инженеринг НЕК АД Работен проект на извод 110 kV към ТПС "Свиленград"  
ТПС "Симеоновград" 110/27.5kV, 2x15MVA България 2012 Старт Инженеринг НК "ЖИ" Проектиране на части СК и Първична комутация на тягова подстанция.  
ТПС "Свиленград" 110/27.5kV, 2x15MVA България 2012 Старт Инженеринг НК "ЖИ" Проектиране на части СК и Първична комутация на тягова подстанция.  
п/ст. "Свети Георги" 110/20kV, 2x40MVA България 2012 Alstom – Germany,Sprecher Automation - Austria AES Solar Проект вторична комутация 110 kV  
П/ст. 20/6kV в циментов завод "Вулкан" България 2012 Ел Контрол ЕООД Italcementi Group Изчисляване настройка на релейни защити  
п/ст. "Черганово" България 2012 Триел ООД АВВ България ООД Доставка на активно съпротивление - Cressall Resistors  
ВяЕЦ "Гурково" 50MW България 2012 Триел ООД Енерджи инвест ООД Проектиране на подстанция 20/110 kV, 1x50 MVA и кабелна мрежа 20 kV  
ТошЕл-92 България 2012 Триел ООД ТошЕл-92 Доставка на активно съпротивление - Cressall Resistors  
ТПС "Волуяк" България 2012 Триел ООД Ел Контрол ЕООД Доставка на активно съпротивление - Cressall Resistors  
п/ст. "Златица" 400/110kV България 2012 ABB – Germany, Sprecher Automation - Austria НЕК Доставка, настройка и пускане в експлоатация на система за централна сигнализация  
п/ст. "Нови Кричим" 110/20/6kV България 2012 Електрик Сити ООД НЕК ООД Пуско-наладъчни работи на полета 110 kV Монди, Огняново и Кадиево  
п/ст. "Монди" 6/110kV, 1x22MVA България 2012 Електрик Сити ООД Монди Стамболийски ООД Пълни пуско-наладъчни работи вкл. SCADA система  
ТПС "Волуяк" 110/25kV, 2x10MVA България 2011 Ел Контрол НК ЖИ Изчисляване на настройки и настройка на релейни защити в КРУ 25kV (AREVA relays)
ТЕЦ "София" България 2011 Триел ООД ТЕЦ "София" Профилактични изпитания на релейни защити - 7SA610, 7SJ62, RD310, R30, RD110, D21 (защита на генератора)  
КРУ 6kV в “Air Liquide България” Перник България 2011 Siemens България “Air Liquide България” Настройка на релейни защити в КРУ 6kV (Siemens relays)
п/ст. "Нови Кричим" 110/20/6kV България 2011 Електрик Сити ООД Монди Стамболийски ООД Проект вторична комутация на полета 110 kV Модни,Огняново и Кадиево; пуско-наладъчни работи.  
п/ст. "Моинди" 6/110kV, 1x22MVA България 2011 Електрик Сити ООД Монди Стамболийски ООД Проект вторична комутация на п/ст. 6/110 kV, 1x22 MVA инженеринг на SCADA и пуско-наладъчни работи.  
Тягови подстанции "Свиленград", "Симеоновград" и "Димитровград" България 2011 Триел ООД Старт Инженеринг Реконструкция и електрификация на железен път Димитровград-Свиленгра. Фаза 4.3 "Тягови подстанции"  
ТПС "Волуяк" България 2011 Триел ООД Ел Контрол ООД Настройка на релейни защити  
ВяЕЦ "Изворско" България 2011 Триел ООД Ню Енерджи Идеен проект  
п/ст. "ФЕЦ Казанлък" 50MW България 2011 Триел ООД Шнайдер Електрик Доставка на активно съпротивление - Cressall Resistors  
п/ст. "Караджалово" България 2011 Триел ООД АВВ България ООД Доставка на активно съпротивление - Cressall Resistors  
п/ст. "Траката" България 2011 Триел ООД АВВ България ООД Доставка на активно съпротивление - Cressall Resistors  
Фотоволтаичен парк България 2011 Триел ООД Ен-Вижън България Проектиране и инсталация на фотоволтаична система  
ВяЕЦ "Тригорци" 75 MW България 2011 Триел ООД WPD Ltd. Проект на подстанция 33/110 kV, 2x40 MVA и кабелна мрежа 33 kV  
п/ст. "Плевенска Победа" България 2011 Триел ООД АВВ България ООД Доставка на активно съпротивление - Cressall Resistors  
ВяЕЦ "Ружица" 40 MW България 2011 Триел ООД Ружица Уинд ООД Пълен проект на подстанция 33/110 kV, 2x25 MVA и кабелна мрежа33 kV  
ФЕЦ "Казанлък" 50MW България 2011 Делектра ООД Би Си Ай Казанлък Холдинг ЕООД Пълен проект на подстанция 20/110 kV, 2x31,5MVA и инженеринг на SCADA система.  
ФЕЦ "Черганово" 25MW България 2011 Делектра ООД Би Си Ай Казанлък Холдинг ЕООД Работен проект на подстанция 20/110 kV, 1x25 MVA  
Ел Тест ООД България 2011 Триел ООД Ел Тест ООД Доставка на кабелни клеми  
АВВ България ООД България 2011 Триел ООД АВВ България ООД Доставка на кабелни клеми  
Тошел-92 България 2011 Триел ООД Тошел-92 Доставка на кабелни клеми  
ПСС България България 2010 ТриЕл ООД АББ България ЕООД Доставка на активни съпротивления  
АББ България ЕООД България 2010 ТриЕл ООД АББ България ЕООД Доставка на активни съпротивления  
Арева Т & Д България 2010 ТриЕл ООД Арева Т & Д – клон България Доставка на активни съпротивления  
„Солар Холд” АД - „Свиленград” България 2010 ТриЕл ООД АББ България ЕООД Изработване на идеен проект за фотоволтаична централа  
ВЕЦ „Спанчево” България 2010 ТриЕл ООД Пиринска Бистрица-Енергия АД Проект на шкафове за управление в ОРУ  
п/ст „Металургична”, п/ст „Царевец” - 400/110 kV България 2010 ТриЕл ООД Ефасек / НЕК ЕАД Доставка и монтаж на DIGSI мрежа и GPS синхронизация на релейни защити  
п/ст „Металургична”, п/ст „Бургас”, п/ст „Царевец” - 400/110 kV България 2010 ТриЕл ООД Ефасек / НЕК ЕАД Пускане на система за сигнализация  
п/ст „Металургична” 400/110 kV България 2010* ТриЕл ООД Етра Ел ООД / НЕК ЕАД Извършени пусково – наладъчни работи в п/ст. Металургична уредба 400kV  
Кабелна връзка „Екстрапак” – нов завод със стар завод България 2010 ТриЕл ООД Екстрапак ООД Проектиране на кабелна линия за връзка между стара и нова фабрика и килия 20 kV  
п/ст „Бургас” 400/110 kV България 2010 ТриЕл ООД Ефасек / НЕК ЕАД Проект за рехабилитация на подстанция – Част Първична,вторична комутация и СК  
п/ст „Царевец” 400/110 kV България 2010 ТриЕл ООД Ефасек / НЕК ЕАД Проект за рехабилитация на подстанция – Част Първична,вторична комутация и СК  
п/ст „Металургична” 400/110 kV България 2010 ТриЕл ООД Ефасек / НЕК ЕАД Проект за рехабилитация на подстанция – Част Първична,вторична комутация и СК  
п/ст. "Красно село" 110/20 кV България 2009 ТриЕл ООД НЕК ЕАД Подмяна на прекъсвачи и релейни защити в килии 20kV  
Каскада "Санданска Бистрица" България 2009 ТриЕл ООД Енерго-Про България ООД Настройка на релейни защити в каскада "Санданска Бистрица"  
Каскада ВЕЦ "Рила" България 2009 ТриЕл ООД ГРАНИТОИД АД Изграждане на оптична мрежа в каскада ВЕЦ "Рила"  
ТЕЦ София България 2009 ТриЕл ООД TPP/TEC/ Sofia Изпитване на релейни защити - 7SA610, 7SJ62, RD310, R30, RD110, D21 /generator protection/  
Каскада "Санданска Бистрица" България 2009 ТриЕл ООД Енерго-Про България ООД Пуско-наладъчни работи в каскада "Санданска Бистрица"  
п/ст. "Вълчи Дол 110/6 кV" България 2009 ТриЕл ООД Булгартрансгаз ООД Проектиране, подмяна и въвеждане в експлоатация на релейни защити VAMP на трансформатори 110/6kV  
Нов Завод Екстрапак България 2009 ТриЕл ООД Екстрапак ООД Проектиране, доставка на материали, инсталиране и наладка на ВС "Екстрапак" 20/0.4kV  
ВЕЦ "Сандански" България 2008 SIEMENS България Енерго-Про България ООД Подмяна на платка на цифрова релейна защита SIPROTEC-7SA6  
ВЕЦ Клисура, Каскада Петрохан България 2009 ТриЕл ООД Енерго-Про България ООД Изпитване на релейни защити във ВЕЦ Клисура, каскада Петрохан  
КРУ за ”Радомир Стомана Индъстри” България 2008 ТриЕл ООД Сименс ЕООД Работен проект вторична комутация на КРУ за ”Радомир Стомана Индъстри”  
П/ст „Созопол”110/20 кV България 2008 ТриЕл ООД АББ България ЕООД Извършване на монтажни и пусково-наладъчни работи на п/ст „Созопол”110/20 кV  
Нов завод "Екстрапак" България 2008 ТриЕл ООД Екстрапак ООД Работен проект на ел.захранване на промишлена сграда на „Екстрапак”ООД – гр.Велико Търново  
КРУ за „Метрополитен”АД България 2008 Сименс ЕООД Метрополитен АД Работен проект вторична комутация на КРУ за „Метрополитен”АД  
Каскада ВЕЦ „Рила” България 2008 ТриЕл ООД ГРАНИТОИД АД Работен проект за изграждане на оптична линия в каскада ВЕЦ „Рила”  
Топлофикация-Русе АД България 2008 ТриЕл ООД Топлофикация-Русе АД Доставка на активни съпротивления за заземяване звездния център на силови трансформатори  
П/ст „Екстрапак” 110/20 кV България 2008 АББ България Екстрапак ООД Доставка на активно съпротивление за заземяване звездния център на силов трансформатор в п/ст „Екстрапак” 110/20 кV  
ВС Диньов Гьол, Буджака, Влас-нова, Царево-север и Созопол България 2008 ТриЕл ООД Сименс ЕООД Работен проект вторична комутация на КРУ на 5 възлови подстанции – Диньов Гьол, Буджака, Влас-нова, Царево-север и Созопол  
П/ст „Титан Златна Панега” България 2008 Сименс ЕООД Златна Панега Цемент АД Наладка и пуск на 10 бр. КРУ на п/ст „Титан Златна Панега”  
ВС „Мирчо войвода” България 2008 ТриЕл ООД Сименс ЕООД Работен проект вторична комутация за ВС „Мирчо войвода”  
Ветропарк "Калиакра" България 2008 ТриЕл ООД Сименс ЕООД Наладка и пуск на 3 бр. релейни защити в подстанция на ветропарк „Калиакра”  
П/ст „Екстрапак” 110/20 кV България 2008-2009 ТриЕл ООД АББ - България Проектиране на нова подстанция „Екстрапак” 110/20 кV – Гр.Велико Търново. Доставка на материали и извършване на пусково-наладъчни работи.  
ВЕЦ „Спанчево” България 2007 ТриЕл ООД Пиринска Бистрица-Енергия АД Проектиране, производство, монтаж и пуск на командни шкафове за управление на разеденители във ВЕЦ „Спанчево”  
ЕСО ЕАД България 2007 ТриЕл ООД ЕСО ЕАД Доставка на 21 бр. Заземителни съпротивления за звездния център на силови трансформатори на Cressall Resistors  
ВЛ 110 кV „Балатон”и ВЛ 110 кV „Стойките” България 2007 ТриЕл ООД ЕКИ-96 ООД Работен проект за ВЛ 110 кV „Балатон”и ВЛ 110 кV „Стойките”- подмяна на мълниезащитно въже с OPGW  
ВЛ 400 кV „Черно море” България 2007 ТриЕл ООД ЕМУ АД – гр.Търговище Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи на ВЛ 400 кV „Черно море”  
ВЛ 110 кV „Валчук” България 2007 ТриЕл ООД Елстрой-инженеринг ООД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи на ВЛ 110 кV „Валчук”  
П/ст Слатина 110/20kV България 2007 АББ България Е.ОН България Пусково-наладъчни работи на п/ст "Слатина" 110/20kV - гр. Русе  
П/ст Агрия, п/ст Поморие и п/ст Студенец България 2007 Сименс България ЕООД Филкаб АД Проект вторична комутация на КРУ 20kV  
"Радиозавод" - Велико Търново България 2007 Сименс България ЕООД Радиозавод - Велико Търново Проектиране, доставка, монтаж и пуск на командно табло  
П/ст "Добрич 1" България 2007 Сименс България ЕООД Е.ОН България Проектиране на КРУ 20kV и шкаф за управление  
ВЛ "Тумба-Славяни" 110kV и ВЛ "Верея" 220kV България 2007 ТриЕл ООД Елстрой-инженеринг ООД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи на ВЛ "Тумба-Славяни" и ВЛ "Верея"  
ВЛ "Пирин" 400кВ България 2007 ТриЕл ООД Електро-консорциум ООД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи на ВЛ "Пирин"  
ТОТАЛ-Франция/Фадиком-Ливан Нигерия 2007 Фадиком Ливан ТОТАЛ Франция Изготвяне на тръжна документация за реконструкция и рехабилитация на СН и НН за п/ст "Обите" 6kV  
П/ст Готмар 110/20kV България 2007 АББ България Готмар АД Работен проект вторична комутация, доставка на табла, цялостен монтаж и наладка на подстанцията виж
Стомана АД - Перник България 2007 Сименс България ЕООД Стомана АД - Перник Проект вторична комутация и опроводяване на релеен отсек на КРУ 6kV  
Неохим АД България 2007-2009 Сименс България ЕООД Неохим АД Проект вторична комутация КРУ 6.3kV  
Златна Панега Цемент АД България 2007 Сименс България ЕООД Златна Панега Цемент АД Проект вторична комутация КРУ 6.3kV  
Неохим АД България 2007 ТриЕл ООД Неохим АД Изработване на проект за закрита уредба 110kV за п/ст ГПП2 и кабелна връзка 110kV с ТЕЦ "Марица 3"  
Златна Панега Цемент АД България 2007 ТриЕл ООД Златна Панега Цемент АД Доставка на 2бр. устройства за изкуствен звезден център  
"Радиозавод" - Велико Търново България 2007 Сименс България ЕООД Е.ОН България Проект вторична комутация на КРУ 20kV  
Рудник Трояново България 2007 Сименс България ЕООД Рудник Трояново Проект вторична комутация на КРУ 20kV и КРУ 6kV  
Златна Панега Цемент АД България 2007 ТриЕл ООД Златна Панега Цемент АД Доставка на 2 броя активни съпротивления  
Кумерио-Мед АД България 2007 Сименс България Кумерио-Мед АД Проект вторична комутация КРУ 6.3kV  
AC-DC гр.Плевен България 2007 ТриЕл ООД AC-DC гр. Плевен Доставка на 11бр. релейни защити VAMP  
ТПС "Слатина" - гр. Русе България 2007 АББ България ЕОН България Проектиране на табла собствени нужди  
Подстанция "Сумгаит" 220/110kV Азербайджан 2007 Сименс Азенерджи Цялостна наладка на оборудването в подстанцията, включително настройка на релейните защити виж
ТЕЦ Девен България 2006 Сименс България ЕООД Солвей Соди Настройка на релейни защити на 7 генератора и 6 силови трансформатора  
Комуникациии на ТДУ - Запад България 2006 ТриЕл ООД ПМВН-НЕК ЕАД Инсталиране и изпитания на подземен оптичен кабел м/у ТДУ Запад и Ассет Банк  
ВЛ 110kV "Валчук" България 2006 ТриЕл ООД ПМВН-НЕК ЕАД Проект и авторски надзор на подмяна на мълниезащитно въже с OPGW  
ВЛ 110kV "Огоя" - "Калкас" България 2006 ТриЕл ООД ПМВН-НЕК ЕАД Проект и авторски надзор на подмяна на мълниезащитно въже с OPGW  
ПМВН-НЕК ЕАД България 2006 ТриЕл ООД ПМВН-НЕК ЕАД Доставка на 56бр. заземителни съпротивления  
П-ст Влора 110/35/20kV Албания 2006 AREVA - Германия Електроимпекс Пусково-наладъчни работи по система за автоматично управление на подстанция  
ВЛ 220kV "Хемус" България 2006 Болкан Електрик ПМВН-НЕК ЕАД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи  
ВЛ 400kV "Нишава" България 2006 Болкан Електрик ПМВН-НЕК ЕАД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи  
ВЛ 400kV "Отечество" България 2006 Болкан Електрик ПМВН-НЕК ЕАД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи  
ВЛ 220kV "Вит" България 2006 Болкан Електрик ПМВН-НЕК ЕАД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи  
ВЛ 220kV "Стара Планина" България 2006 Болкан Електрик ПМВН-НЕК ЕАД Инсталиране и изпитване на оптични съединителни муфи  
Помпена станция "Трети подем" - Хасково България 2006 ТриЕл ООД ВиК Хасково Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на защита за двигател 6 кV  
ВЕЦ Сандански България 2006 ТриЕл ООД Енерго-Про България Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на релейни защити на извод 110кV Смилово.  
Доставка на медиа конвертори за Каскада Санданска Бистрица България 2006   Енерго-Про България Доставка на медиа конвертори  
Изграждане на оптична връзка между п/ст Модерно Предградие и Централно Диспечерско Управление на НЕК България 2006 Столичен Електротранспорт ПМВН-НЕК ЕАД Доставка, монтаж и изпитания на подземен оптичен кабел с 36 оптични влакна  
Изграждане оптична кабелна вразка в Каскада Санданска Бистрица България 2005 Болкан Електрик Енерго-Про България Проектиране, доставка монтаж и пускане на ОРGW връзка както и необходимото комуникационно оборудване и LAN в трите ВЕЦ
Сандаски,
Лиляново и
Попина Лъка
 
ПМВН-НЕК ЕАД България 2005   ПМВН-НЕК ЕАД Доставка на
6 бр
земителни съпротивления
 
Ръководство на монтажни работи при рехабилитация на 7 подстанции в Азербайджан
1. Яшма
2. Имишли
3. Хурдалан
4. Бинагади
5. Пута
6. Мащаги
7. Йевлах
Азербайджан 2005 Сименс Азенерго Ръководство на монтажни работи по110 kV оборудване  
110 kV подстанция
петролен терминал Сангачал
Азербайджан 2003 Сименс Бритиш Петролеум
и AIOC
Наладка на 110 kV оборудване, системи за управление и релейни защити  
110 kV подстанция
петролен терминал Сангачал
Азербайджан 2003 Сименс Бритиш Петролеум
и AIOC
Ръководство на монтажни работи на първично и вторично оборудване за част 110 kV, обучение на оперативния персонал  
Подстанция Бискра Вила 60/10 kV Алжир 2003 Сименс Сонелгаз Цялостна наладка на оборудването в подстанцията, вкл. настройка на релейните защити виж
330 kV подстанция Имишли Азербайджан 2003 Сименс Азенерго Наладка на релейните защити на един извод 330 kV
ВЕЦ Азгрес Азербайджан 2003 Сименс Азенерго Наладка на релейните защити на един извод 330 kV  
Подстанция Барда - 110/10 kV Азербайджан 2003 Сименс Азенерго Цялостна наладка на оборудването на две нови полета 110 kV, вкл. настройка на релейните защити
Подстанция Агджабеди - 330/110/10.5 kV Азербайджан 2003 Сименс Азенерго Цялостна наладка на оборудването в подстанцията, включително настройка на релейните защити виж
Подстанция Корча - 110/35/10 kV Албания 2002 Сименс КЕШ Цялостна наладка на оборудването в подстанцията, включително настройка на релейните защити виж
Вятърна централа- Авиля
Испания
Испания 2001 Сименс SINAE Наладка на релейните защити на извод 132 kV виж
Петролна Рафинерия на Репсол – Тарагона Испания 2001 Сименс Репсол Наладка на надлъжни диференциални защити на на два извода 132 kV  
6.3 kV подстанция
N 55 KCM Пловдив
България 2001 Елия КЦМ Пловдив Проектиране на системите за управление и релейни защити  
Подстанция 13 България 2001 Елия Софийски Метрополитен Реконструкция на уредба 6 kV - Монтиране и наладка на релейни защити  
Различни обекти България 2001 Марпекс Мобилтел Инсталиране и пускане на захранващо оборудване за базови станции  
*Обектите и доставките маркирани с (*) са в изпълнение
нагоре